ԱՆՎՃԱՐ 2020Թ. ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
Արձանագրուեցէք Հիմա

Սիրով կը տեղեկացնենք, որ ՀԲԸՄ-եան ՀՀՀ-ի Աշնանային ուսումական շրջանի արձանագրութիւնը արդէն իսկ սկսած է: Ներքոյ յիշեալ դասընթացքները կը ներկայացուին տարբեր լեզուներով՝ արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն, թրքերէն եւ տարբեր մակարդակներով. Դասերը կը սկսին Հոկտեմբեր 12-ին եւ կ’ աւարտին Դեկտեմբեր 15-ին:

Ուսանողները միշտ կրնան տեսնել իրենց աւարտած դասընթացք(ներ)ը։

Արձանագրութիւնը կը վերջանայ Հոկտեմբեր 4-ին:

Այցելեցէք մեր կայքը www.avc-agbu.org արձանագրուելու, այլ տեղեկութիւններ ստանալու, մուտքանուն ունենալու եւ արձանագրութեան թերթիկը ամբողջացնելու համար:

Share